Om sameiet O10

Osterhausgate 10 er et sameie av 28 leiligheter og ett næringsslokale. Bygget består av 3 blokker: A, B og C. Kun A-blokken ligger ut mot gaten, de andre blokkene ligger inne i kvartalet og har inngang via A-blokken. Blokkene sto ferdig i 2012.

Sameiet har ingen fellesareal på bakkeplan, men har fellesarealer i blant annet 2 og 5. etasje, samt felles takterasser på A- og B – blokken. (Takterasse i C-blokken er privat)
Næringslokalet er i første etasje i A-blokken og huser per desember 2018 en frisørsalong.
I første etasje er det også 16 parkeringsplasser, alle disse er kjøpt og disponert. Det er ikke gjesteparkering i sameiet.

Osterhausgate 10 ligger i bydel St. Hanshaugen.

STYRET

Leder: Kristin Bockelie
Styremedlem: Roar Sand
Styremedlem: Anniken Johansen

Varamedlem: Randi B.B. Govertsen
Varamedlem: Man Nguyen

ADRESSE

Osterhaus gate 10
O183 Oslo

KONTAKT

E-post: post@o10.no
Telefon styreleder Kristin Bockelie 90584445
Web: www.o10.no

Vaktmester:
Lars Fjeldsgaard, Usbl Assistanse AS
E-post: Lars.Fjeldsgaard@usbl.no
Mobil: 467 47 879